Magasinen

Surtes nya glasmagasin är färdigt att ta­gas i bruk. Magasinbyggnaden, som upp­tar en golvyta av 4 500 kvadratmeter med en fri höjd av 5,5 meter, har väggar och tak av aluminiumplåt.

En modern industribyggnad skjuter snabbt i höjden. När detta läses är det nya surte-lagret redan färdigt att tas i bruk. Mannarna på taket är fr v Gideon Skoog, Barry Asplund, Jonas Olsson, och Einar Andersson. Nedan: to-talvy över den imponerande byggnaden. Man får ett begrepp om dess storlek, när man jämför den med männen på taket. Det är samma man-nar som på bilden ovan.

En modern industribyggnad skjuter snabbt i höjden. När detta läses är det nya surtelagret redan färdigt att tas i bruk. Mannarna på taket är fr v Gideon Skoog, Barry Asplund, Jonas Olsson, och Einar Andersson. . Man får ett begrepp om dess storlek, när man jämför den med männen på taket.

Detta magasin är ett välkommet till­skott för uppställning och skydd av det färdigförpackade glaset, vars ytteremballage nu till cirka 90% utgörs av kar­tonger och papperssäckar. Byggnaden är kostnadsberäknad till ca 0,5 milj kro­nor, upplyser oss driftsingenjör Nils Rydelius. Han informerar oss vidare om att arbetet med pålning tog sin början i april månad. Pålarna, 282 stycken, som hämtats från brukets egen skog, har sla­gits ned till max. 30 meters djup.

Området för magasinet, som ligger mellan älven och järnvägen, har allmänt kallats för ”muddret” av den anledning­en, att när man omkring år 1910 mudd­rade upp älven fyllde man detta område, som då var vattenfyllt, med slam från älven. I stället för som brukligt är schakta ner sig, har man här ytterligare fyllt upp området cirka 1 meter för att motverka att vatten från älven tränger upp, när västliga höststormar sätter in.

Arbetet har utförts av Surtes bygg­nadsavdelning när det gäller bottenplat­tan och montering av väggar och tak, medan AB Bröderna Hedlund, Stock­holm, tillverkat de helsvetsade galvaniserade HSI-balkarna och monterat dessa på plats.

Utrymmet, som har ett minimum av balkar för att uppbära väggar och tak, är uppbyggt i moduler om 12,5 m och därigenom anpassat för uppställning av både Surtes och SJ:s pallar. I plane­ringen ingår också lastkaj till stickspår som SJ kommer att bygga väster om nuvarande huvudspår.

Text o bild hämtat ur PLMs personaltidning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s