Tuben och kraftverket

Kraftverket var det ställe där man kombinerade ström från den vattentub som gick från Surtesjön till 2 turbiner och från den fartygsdisel som man kunde koppla på om så krävdes.

img495

Nedan följer en text från Glasbrukstidningen Surteglimtar som på ett alldeles ypperligt sätt tar oss med tillbaka till då det begav sig.


Genom att trycka eller vrida på en knapp kan vi sätta enorma krafter i rörelse. Det är den elektriska kraften, som tyst och stilla, flyter fram i sina ledningar och tycks vara hur oskyldig som helst. Men den kan vara farlig om man inte iakttar de förhållningsregler som är förenade med handhavandet av denna mystiska kraft. Vad elektricitet är för något är inte lätt att säga, man brukar populärt förklara saken ungefär så här: Elektricitet i en tråd är som vatten i ett rör. Spän­ningen, som mätes i volt, motsvarar vattentrycket. Strömstyrkan, som mätes i .ampere, motsvarar vattenflödet av så och så många liter vatten i minuten. Den elektriska energin, elkraften, ut-göres av bägge, alltså både spänning-och strömstyrka, och måttet på den är vad vi brukar kalla för watt, dvs, produkten av volt och ampere. Vi skall inte fördjupa oss i alla tekniska ut­tryck och formler, vi vet alla hur det går när denna elkraft helt plöts­ligt försvinner. Maskinerna i hyttan stannar, glaset rinner i strida ström­mar bredvid maskinerna, ljuset slock­nar och det blir kusligt tyst och stilla.

img085Vi har gjort ett besök hos dem som i vår hytta sysslar med den elektriska energin.  Vi vänder oss först till ingenjör Rydelius, som är chef för den­na avdelning, för att höra hur mycket elkraft som förbrukas vid företaget under ett år.   – Sammanlagt,  dvs. för såväl hyttan som för bolagets bostäder, förbrukas ungefär den mängd elenergi som vi genom kontrakt abonnerar av Trollhätte Kraftverk, vilket föregående år uppgick till  21.475-000 kWh  (kilo­wattimmar).   Denna energi kommer till vår kraftstation i form av 20.000 v. (volt)  högspänning och transformeras ned till 400 v. lågspänning, som skickas vidare ut till förbrukningsställena. Vid toppbelastning har vi dessutom möj­ligheter att tillskjuta egen elkraft med hjälp av 2-st Pelton vattenturbiner och en dieselmotor. Detta eltillskott gav förra året  245.700 KWh.

6270530374_b7a4a4884b_o

Gustav Börjesson, Olle Hirsch, Bror Johansson, John Göbel

Med dessa uppgifter, från avdelnings­chefen söker vi oss till elverkstaden, där vi träffar verkmästare Hirsch, i vars sällskap vi besöker vår kraft­station. Att denna är en hypermodern anläggning konstaterar man genast när man kommer in. I ställverkshallen, som präglas av ordning och reda, löper utefter båda sidorna de  stora  manöver­tavlorna med sina instrument.   Den ena för inkommande kraft och den andra för. utgående. De stora transformatorerna, som står respektingivande i sina fack, är 4 st, men så har vi dessutom 9 st utplacerade närmare förbrukningsstäl­lena, säger Hirsch. En trappa ned fin­nes de två vattenturbinerna och den 7-cylindriska dieselmotorn.

img168I ställverks-hallen vid ett ”bord framför manöver-tavlorna sitter vakthavande, Gunnar Kihl, och för in uppgifter i journalen. Kihl har 10 års tjänst bakom sig vid kraftstationen, och hans fader skötte tidigare om  samma syssla under 40 år i brukets gamla kraftstation. -Vad tycker Du om att ha sådana enorma krafter att dirigera? – Arbetet är intressant och jag trivs med jobbet, vis­serligen kan det ibland bli nervpåfrestande, t, ex. när det blir strömavbrott. Då ljuder larmklockorna och ljussignaler­na blinkar, då vill det till att hålla huvudet kallt för det minsta felgrepp kan få vittgående konsekvenser. Vi får en lektion i hur det hela fungerar. Man har just avläst att strömförbrukningen når toppbelastningen, var­för man gör sig beredd på att sätta igång en av vattenturbinerna. Man släpper på vattnet från Surtesjön med dess maximala tryck på 9,6 kg. Generatorn börjar kom­ma i rörelse.

KraftverketNär den nått en viss hastig­het inkopplas en automatisk reglering av vattentrycket. På manövertävlan uppe i ställverkshallen avläser man sedan de värden som ligger till grund för infas-ningen, vilket är ett spännande moment. Ett felgrepp här kan förorsaka stora förluster. Nyanställde Törnqyist, som varit behjälplig vid denna manöver har i Kihl en god läromästare. För alla de detaljer i det kompli­cerade distributionsnätet med dess kopplingscentraler och ledningar be­hövs en god service, och för detta svarar vår elverkstad. Här är det liv och rörelse Från sitt kontor dirigerar verkmästare Hirsch ut sina tio mannar för att reparera något där eller att koppla in något där. Det är ett stort arbetsfält som denna serviceavdelning har att övervaka och säger Hirsch: -Det är mycket svårt att planera arbetet då man ständigt får rycka ut för att rätta till saker och ting än här och än där. Vi är dessutom mycket trångbodda, särskilt gäller detta förrådsutrymmen för olika slags elmaterialier och moto­rer. Vi ser därför med glädje fram emot den tiden då vår nya hytta blir färdig.-På verkstaden träffar vi montörerna Tage Hansson och Olof Olsson i färd med att justera en motor. De har båda ett tiotal år bakom sig på vår elverk­stad. – Vi trivs bra. säger de, för arbetet är mycket omväxlande med ständigt nya arbetsuppgifter. Ibland kan det natur­ligtvis vara mindre trevligt i regn och rusk med utearbete, men det ena får väl uppväga det andra. Vi hoppas att när den nya hyttan blir färdig vi då skall -få en bättre verkstad och förråd-Detta var något om den elektriska ener­gien i brukets tjänst. Det har sagts, att om man skulle symbolisera elektri­citeten med den urstarke jätten, så innebär elektroniken, som synes ha oanade möjligheter, en trimning av den­ne jättes hjärnceller för att göra honom till den lydige tjänare som följer vår minsta lilla vink. Detta kanske vi får återkomma till en annan gång.

Tuben

Tuben som från början gick från Kodammen (fågeldammarna) men som byggdes ut i början på 50-talet att gå ända från Surtesjön.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s