Kvinnliga synare i Surte

Nöden är uppfinningarnas moder, heter det ju. När PLMs glasbruk i Surte, där kraftiga mansnävar hanterat skirt glas i över 100 år, började få allt svårare att klara den manliga arbetstillgången på sy-narsidan, var man tvungen söka lösa pro­blemet på annat sätt. Och så blev det en okonventionell lösning. Man vände sig helt enkelt till svensk industris största arbetskraftsreserv, nämligen kvinnorna.

— Trots att vi i Surte kan glädja oss åt att ha en personalomsättning som är bland de lägsta i landet — mellan fyra och tolv procent — var rekryteringen efter

Maj Carlsson 651017

naturlig avgång mycket svårbemäst­rad på synarsidan, berättar personalchef Ivar Linder för PLM-nytt. Att vi inte långt tidigare engagerade kvinnor för detta arbete berodde på lagens bestämmelser om nattvila för kvinnor, vilket gjorde det omöjligt för oss att anställa dem i treskiftsgång. När vår situation emellertid för något år sedan blev akut sökte vi och fick tillstånd för ett 25-tal kvinnor att arbeta hos oss i skift. Erfa­renheterna har blivit enbart goda. Disponent Lennart Hanserud bekräftar detta och framhåller att sedan lagen ändrats den 1 juli i fjor ytterligare omkring 35 kvinnor anställts som synare.

— Intressant var frågan om likalön för man och kvinna, fortsätter han. Från början hade kvinnorna 90 % av sina manliga kollegers lön. Motiveringen var kvinnornas större 6270443198_a65cd9382d_bbortovaro, vilket i sin tur medförde högre kostnader för företa­get. Vår erfarenhet har visat, att manlig treskiftspersonal haft 3—4 procent större frånvaro än de som arbetar dagtid eller i tvåskift. Men vad hände nu? Jo, kvin­norna i treskiftsarbete har 5—6 procent lägre frånvaro än de kvinnor som arbetar dagtid eller bara tvåskift. Det fanns såle­des ingen anledning att göra någon löne­skillnad mellan man och kvinna och lika­lönen är därför nu ett faktum på Surte. Det är nu bara att hoppas att kvinnorna även i framtiden kommer att ”hålla sti­len” när det gäller deras goda frånvaro­siffra, slutar disponent Hanserud.

img108

Tilläggas kan att PLMs initiativ när det gäller de kvinnliga medarbetarnas anställning rönt positiv uppmärksamhet både i press och radio.

Texten plockad ur PLMs personaltidning 1966

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s