Brev om Jordfallsbron 1959

Bild 8

Beträffande fast broförbindelse med Kungälv vid Bohus
Då vi har erfarit att den sedan länge planerade fasta bro­förbindelsen med Kungälv än en gång ställts på framtiden, hemställer vi att Nödinge Kommun inför vederbörande ansvariga myndigheter med största skärpa framhåller de avse­värda olägenheter i form av ökade kostnader och personliga obehag som detta beslut innebär för såväl bolaget som de anställda. Enligt vårt förmenande är frågan av så stor betydelse för bygden på båda sidor älven att beslutet måste ändras. För att något belysa de problem som den nuvarande bristfälliga färjeförbindelsen har för vår del, vill vi meddela följande!

1.    Av vår personal är 76 st bosatta på andra sidan älven och måste anlita färjeförbindelse för att komma till och från arbetet.

2.    Produktionen upprätthållas kontinuerligt i 3-skift och varje dag ooh natt uppstår besvärligheter och obehag genom att de som är bosatta på andra sidan älven ofta kommer för sent, varvid den avgående skiftpersonalen i sådana fall ej kan lämna arbetet i tid och anlita ordi­narie samfärdsmedel, vilket innebär att de många gånger kommer hem från sitt skiftarbete betydligt senare än normalt.

3.    Bygden omkring Kungälv utgör ett naturligt rekryteringsområde med betydligt bättre tillgång på arbetskraft än samhällena norr ut i älvdalen. Vi skulle därför om förbindelserna hade varit bättre, kunnat få personal från Kungälvs-sidan i avsevärt högre grad än som nu är fallet.

4.    Vid olycksfall och sjukdomsfall i arbetet som kräver omedelbar behandling på sjukvårdsinrättning, ligger Kungälv närmast till. Ibland händer det dock att restiden i det närmaste kan ta lika lång tid som till lasarettet i Vänersborg på grund av stopp i färgetrafiken genom bl.a. ishinder ooh passage av fartyg.

5.   I större delen av året är köerna vid Bohus färja så långa att personalen ooh deras familjer i Surte alltmer drar eig for att anlita olika affärer i Kungälv vid sina inköp, vilket annars vore naturligt. Detta innebär dyrare och mera tidskrävande resor till Göteborg. Under sommarmånaderna är förhållandet så olidligt och väntetiderna så långa att den sen har bil fortare kommer till Kungälv genom att resa över Göteberg än att stå och vänta i kö.

img050Som bekant förestår en allmän förkortning av arbets­tiden, varvid de olika personalorganisationerna efter­strävar en koncentration av denna förkortning till veckoslutet. Personalen och deras familjer på denna sidan älvan torde väl i de fall de önskar uttaga ledig­heten i form av badresor o.dyl., få använda arbetstids­förkortningen såsom väntetid vid Bohus färja i allt större utsträckning om inte förhållandena ändras. Vi anser kort och gott att förhållandena kunna betraktas som helt olidliga ooh hoppas att Nödinge Kommun välvilligt beaktar det vi här har framhållit ooh vidtager de åtgärder som kan anses erforderliga för att påskynda bro- eller tunnelprojektet i Bohus.

Surte den 18 februari 1959.

Aktiebolaget Surte Glasbruk

SVENSKA ARBETARFÖRBUNDET avd. 246, SURTE

John Martinsson   Roland Göbel         Per Hemberg
ordf.                         sekr.                         verkst. direktör

SIF – KLUBBEN VID SURTE GLASBRUK
SURTE ARBETARKLUBB               Surte Arbetsledarklubb

Gunnar Jönsson             Runo Jönsson            Allan Hordkvist            Eugen Teiler             ordf.                                   sekr.                              ordf,                                sekr.

6132221953_0bf1b12cb9_b 6132233183_0fcf14d8ea_o

Brevet skickades till Nödinge kommun från ett enat Surte 1959 men man skulle få vänta till 1966 innan man kunde köra över den 700 meter långa bron vid Jordfallet.

Bilder från invigningen.

/Bilderna är från Göran Teiler

Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s