Surte får modern tvättinrättning.

Dusch  och   lunchrum  för   tvättande husmödrar.

Den 16 oktober 1944

Husmödrarna i Surte kan i da­garna utbyta de gamla tvättstugorna mot en hypermodern tvättinrättning, belägen mitt i samhället, där de själva få utföra sin tvätt i moderna­ste maskiner. Tvättinrättningen har bekostats av AB. Surte Glasbruk. Någon vinst på densamma räknar icke bolaget med. Den kommer så­ledes att skänkas åt arbetarna. Av­giften för tvätten blir härigenom endast avsedd att tacka själva drifts­kostnaderna. Kostnaderna för hela anläggningen belöper sig på 170,000 kronor.

img187Tvättinrättningen gör ett verkligt imponerande intryck — den är först­klassig i alla avseenden. Den stora tvätthallen är upplyst av dagsljus­lampor. Man beräknar en tid av 3 y2 timma för en tvätt, vilket är förvå­nansvärt snabbt.

Priset för en tvätt på 20 kg. klä­der beräknas till 8 kr. I detta pris ingår tvättmedel samt rätt till an­vändning av blötvagn, centrifug, handtvättbalja, varmmangel och en torkkuliss. På en enda dag kan man tvätta upp till 16 tvättar. Och inte mindre än 500 familjer kan få sina tvättbekymmer lösta genom tvätt­inrättningen. Förutom tvätthallen med   alla maskinerna inrymmer anläggningen ett lunchrum med tillhö­rande

img190

kokvrå där man medan ma­skinerna tvättar kläderna i lugn och ro kan dricka en kopp kaffe om man så önskar. Vidare finnes tillgång till dusch. I källarevåningen där det stora pannrummet är beläget är även inrymt ett skyddsrum för om­kring 250 personer. Slutligen har föreståndaren, hr Fridolfsson, sin bostad i husets södra del.

I tre dagar, och två gånger om da­gen, kommer föredrag om modern maskintvättning och demonstration av maskintvätt och varmmangling att hållas i tvättinrättningen. For att ytterligare popularisera maskin­tvätten får var tionde besökare av demonstrationen rätt till gratis tvätt och mangling av en omgång på 20 kg. kläder.

Husmödrarna i Surte, ja, även männen vilka inte äro främmande för arbetet med en tvätt, äro att gratulera till den nya tvättinrätt­ningen som säkerligen saknar sin like inom den närmaste omgivnin­gen. Att de komma att visa sin upp­skattning genom en flitig använd­ning av densamma bevisas genom den strykande åtgången på inträ­deskorten till demonstrationen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s